ตัวต่อ Lego Architecture


 • 9-8-2559 19-22-47.jpg
  Legoเลโก้21006The White House รหัสสินค้า:21006 ยี่ห้อ:Lego ราคาปกติ: 2900 บาท ลดเหลือ: บาท จำนวนชิ้น: 560ชิ้น อายุ:12ปีขึ้นไป อัพเดทล่าสุด: 11ก.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า ขายเล...
  ฿2,900

 • Untitled.jpg
  Legoเลโก้21013Big Ben รหัสสินค้า:21013 ยี่ห้อ:Lego ราคาปกติ: 2000 บาท ลดเหลือ: บาท จำนวนชิ้น: 346ชิ้น อายุ:12ปีขึ้นไป อัพเดทล่าสุด: 11ก.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า ขายเลโก้LEGO ...
  ฿2,000

 • 9-8-2559 19-13-28.jpg
  Legoเลโก้21019 The Eiffel Tower รหัสสินค้า:21019 ยี่ห้อ:Lego ราคาปกติ: 2500 บาท ลดเหลือ: 2000 บาท จำนวนชิ้น: 321ชิ้น อายุ:12ปีขึ้นไป อัพเดทล่าสุด: 11ก.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า...
  ฿2,000

 • 9-8-2559 19-18-19.jpg
  Legoเลโก้21024 LOUVRE รหัสสินค้า:21024 ยี่ห้อ:Lego ราคาปกติ: 3700 บาท ลดเหลือ: บาท จำนวนชิ้น: 695ชิ้น อายุ:12ปีขึ้นไป อัพเดทล่าสุด: 11ก.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า ขายเลโก้LEGO ...
  ฿3,700

 • 9-8-2559 19-26-41.jpg
  Legoเลโก้21020Trevi Foutain รหัสสินค้า:21020 ยี่ห้อ:Lego ราคาปกติ: 4200 บาท ลดเหลือ: บาท จำนวนชิ้น: 731ชิ้น อายุ:12ปีขึ้นไป อัพเดทล่าสุด: 11ก.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า ขายเลโก...
  ฿4,200

 • 24-08-59-00-21050.PNG
  Lego เลโก้ 21050 Studio รหัสสินค้า :21050 ยี่ห้อ : Lego ราคาปกติ : 10000 บาท ลดเหลือ : บาท จำนวนชิ้น : 1211 ชิ้น อายุ : 16+ ปี อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า ขา...
  ฿10,000

 • 24-08-59-01-21028.PNG
  Lego เลโก้ 21028 New York City รหัสสินค้า : 21028 ยี่ห้อ : Lego ราคาปกติ : 3500 บาท ลดเหลือ : บาท จำนวนชิ้น : 598 ชิ้น อายุ : 12+ ปี อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2559 รายละเอียดสินค...
  ฿3,500

 • 24-08-59-01-21023.PNG
  Lego เลโก้ 21023 Flatiron Building รหัสสินค้า :21023 ยี่ห้อ : Lego ราคาปกติ : 3000 บาท ลดเหลือ : บาท จำนวนชิ้น : 471 ชิ้น อายุ : 12+ ปี อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2559 รายละเอียดส...
  ฿3,000

 • 24-08-59-01-21031.PNG
  Lego เลโก้ 21031 Burj Khalifa รหัสสินค้า :21031 ยี่ห้อ : Lego ราคาปกติ : 2300 บาท ลดเหลือ : บาท จำนวนชิ้น : 333 ชิ้น อายุ : 12+ ปี อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า...
  ฿2,300

 • 24-08-59-01-21022.PNG
  Lego เลโก้ 21022 Lincoln Memorial รหัสสินค้า :21022 ยี่ห้อ : Lego ราคาปกติ : 3700 บาท ลดเหลือ : บาท จำนวนชิ้น : 274 ชิ้น อายุ : 12+ ปี อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2559 รายละเอียดสิ...
  ฿3,700

 • 24-08-59-01-21026.PNG
  Lego เลโก้ 21026 Venice รหัสสินค้า :21026 ยี่ห้อ : Lego ราคาปกติ : 1600 บาท ลดเหลือ : บาท จำนวนชิ้น : 212 ชิ้น อายุ : 12+ ปี อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า ขายเ...
  ฿1,600

 • 24-08-59-01-21027.PNG
  Lego เลโก้ 21027 Berlin รหัสสินค้า :21027 ยี่ห้อ : Lego ราคาปกติ : 1600 บาท ลดเหลือ : บาท จำนวนชิ้น : 289 ชิ้น อายุ : 12+ ปี อัพเดทล่าสุด : 24 ส.ค. 2559 รายละเอียดสินค้า ขายเ...
  ฿1,600

 • 20-09-2559-01-21029.png
  Lego เลโก้ 21029 Buckingham Palace รหัสสินค้า:21029 ยี่ห้อ:Lego ราคาปกติ: 2600 บาท ลดเหลือ: บาท จำนวนชิ้น: 780 ชิ้น อายุ:12ปีขึ้นไป อัพเดทล่าสุด: 20 ก.ย. 2559 รายละเอียดสินค้า...
  ฿2,600

 • 20-09-2559-01-21030.png
  Lego เลโก้ 21030 United States Capitol Building รหัสสินค้า:21030 ยี่ห้อ:Lego ราคาปกติ: 4700 บาท ลดเหลือ: บาท จำนวนชิ้น: 1032 ชิ้น อายุ:12ปีขึ้นไป อัพเดทล่าสุด: 20 ก.ย. 2559 รา...
  ฿4,700