เลขที่ EMS

ทางร้านจะแจ้งเฉพาะ เลข EMS ประจำเดือนนั้นๆ (เดือนปัจจุบัน) เมื่อขึ้นเดือนใหม่จะทำการเคลีย อันเก่าทิ้ง
เลข Kerry จะไม่ได้ลงไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ET516636575TH
ET516636558TH

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
ED124212682TH

วันที่ 23 กรกฏาคม 2560
ED124205151TH
ED124205165TH

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560
ED111426273TH

วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
ED111434439TH
 
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560
ED111417603TH
ED111417617TH

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
ED111403706TH

วันที่ 11 กรกฏาคม 2560
ED103283357TH
ED103283365TH