ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งสินค้า

 

โดยปกติทางร้านใช้การขนส่งสินค้า 2 ช่องทาง

คือ ไปรษณีย์ไทย และ Kerry

โดยค่าบริการโดยประมาณ ดังนี้

 

สินค้าที่น้ำหนักตั้งแต่ 0-1 kg ค่าบริการ 100 บาท
สินค้าที่น้ำหนักตั้งแต่ 1-2 kg ค่าบริการ 150 บาท
สินค้าที่น้ำหนักตั้งแต่ 2 kg ขึ้นไปค่าบริการ 200 บาท

ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของ

เราพยายามทำให้ค่าบริการตรงนี้ถูกที่สุดครับของที่ชิ้นเล็กๆมาก หรือน้ำหนักน้อยทางร้าน จะไม่คิดค่าส่งครับ

ของบางชิ้นที่ ทางร้านได้แจ้งว่ารวมค่าส่งแล้ว ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับ

 

ขอบคุณครับ